Savetovanje u pripremi i realizaciji projekata javno-privatnog partnerstva u oblasti energetske efikasnosti

● Rekonstrukcija i modernizacija sistema javnog osvetljenja
● Rekonstrukcija i modernizacija sistema daljinskog grejanja
● Rekonstrukcija i modernizacija javnih objekata

Savetovanje u pripremi i realizaciji projekata javno-privatnog partnerstva u oblasti energetskih postrojenja

● Mini hidrocentrale
● Postrojenja na biomasu

Savetovanje u pripremi i realizaciji projekata javno-privatnog partnerstva u oblasti saobraćaja i saobraćajne infrastrukture

● Javni prevoz u gradovima – drumski
● Održavanje lokalnih, regionalnih i državnih saobraćajnica sa rekonstrukcijom i dogradnjom/izgradnjom

Savetovanje u pripremi i realizaciji projekata javno-privatnog partnerstva u oblasti zaštite životne sredinei saobraćajne infrastrukture

● Kanalizacioni sistemi – izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija kanalizacione mreže
● Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (sa i bez kogeneracije)

Savetovanje u pripremi i sprovođenju tenderskih procedura
Izrada studija izvodljivosti
Stručna pomoć i izrada dokumentacije za apliciranje na javne pozive EU fondova (IPA)
Izrada predloga ugovora o javno-privatnom partnerstvu i ESCo modelu