U Istanbulu se održao Osmi Međunarodni Forum javno-privatnog partnerstva (JPP) u organizaciji UNECE

 08-10. Maj

Ovogodišnji Osmi Međunarodni Forum javno-privatnog partnerstva u Istanbulu bio je epicentar ključnih razgovora o održivosti i efikasnosti projekata širom sveta. Pod pokroviteljstvom UN Ekonomske komisije za Evropu (UNECE), Forum je istakao projekte JPP-a iz raznih delova sveta, naglašavajući njihovu usklađenost s globalnim ciljevima održivog razvoja.

Izvršna direktorka PPP Investment, Jelena Tadić uzela je učešće na tri panela na ovogodišnjem UNECE Forumu.

Na sesiji “Kreiranje novih puteva: Upravljanje snagom JPP za ciljeve održivog razvoja u finansiranju bezbednosti na putevima“ Tadić je istakla da su se javno-privatna partnerstva (JPP) pojavila kao efikasno rešenje koje na brojne načine oblikuje naše društvo. Ovaj pristup saradnje između javnog i privatnog sektora objedinjuje njihove snage, resurse, nove finansijske instrumente, tehnologije i „know-how” za rešavanje složenih izazova i pokretanje održivog razvoja. JPP imaju potencijal da naprave revoluciju u načinu na koji se bavimo društvenim, ekonomskim i ekološkim pitanjima, naglasila je Tadić.

Narednog dana predstavljeni su JPP projekti iz celog sveta među kojima i projekat zamene javnog osvetljenja u Gradu Valjevu, koji je ispunio ciljeve održivog razvoja (SDG).

Predstavljajući iskustvo Srbije u sprovođenju politike JPP-a, Tadić je na panelu “Nacionalni programi i politike JPP u državama članicama UNECE: izgradnja kapaciteta za povećanje JPP orijentisanih na ciljeve održivog razvoja” istakla da smo kao zemlja regionalni lider u pripremi i realizaciji JPP projekta. “Srbija prepoznaje ključnu ulogu JPP u unapređenju održivog razvoja i rešavanju infrastrukturnih potreba uz podsticanje ekonomskog rasta.” izjavila je Tadić.

Tadić je istakla da je jedan od ključnih aspekata projekta JPP da osiguraju održivo finansiranje, te da se intezivno radilo na stvaranju povoljnog okruženja za privatne investicije. To uključuje povećanje predvidljivosti, transparentnosti i pravnu sigurnost unutar regulatornog okvira.

,,Čvrsto verujem da Srbija ostaje posvećena unapređenju održivih JPP i razvoju infrastrukture u skladu sa ciljevima održivog razvoja. Srbija prepoznaje ključnu važnost izgradnje kapaciteta za efikasno sprovođenje JPP i infrastrukturnih projekata. Naše potrebe za izgradnjom kapaciteta obuhvataju različite oblasti, uključujući podršku u pripremi projekata, jačanje zakonskih i regulatornih okvira i unapređenje tehničke ekspertize u javnom sektoru“ zaključila je na kraju ovog panela Jelena Tadić.

Na sesiji ,,Izgradnja kapaciteta za povećanje javno-privatnog partnerstva usmerenog na ciljeve održivog razvoja“ preneta su iskustva članova žirija koji procenjuju JPP projekte iz celog sveta.

Govoreći o PIERS programu Tadić je napomenula da PIERS program omogućava da se proceni usklađenost javno-privatnog partnerstva (JPP) sa ciljevima održivog razvoja. „S druge strane, program pruža garancije privatnim investitorima, privlačeći održive investicije i promovišući ekonomski rast. Metodologija PIERS, koja ima za cilj procenu projekata u odnosu na ciljeve održivog razvoja i kriterijume za životnu sredinu, društvo i upravljanje, označava ključni trenutak na našem putu ka pravednijoj i ekološki svesnijoj budućnosti“ zaključila je Jelena Tadić.

UNECE Forum o javno-privatnom partnerstvu je godišnji skup koji se održava sa ciljem promovisanja dijaloga i saradnje između javnog i privatnog sektora u vezi s JPP. Ovaj Forum okuplja predstavnike vlada, međunarodnih organizacija, privatnog sektora, akademske zajednice i civilnog društva kako bi raspravljali o ključnim pitanjima, izazovima i najboljim praksama u području javno-privatnih partnerstava.

Kroz različite panele i sesije Forum pruža platformu za razmenu iskustava, uspostavljanje partnerstava i razvoj politika usmerenih na poboljšanje prakse upravljanja JPP.

PPP FORUM_1
PPP FORUM 2
PPP FORUM_3
PPP FORUM 4
PPP FORUM 5