Vesti

 

Šta podrazumevaju veliki, a šta mali projekti? Zanimljivi osvrt na odnos velikih i malih projekata iznela je Jelena Tadić, izvršni direktor kompanije PPP Investment Ltd: „Klasifikacija na manje i veće projekte je upitna. Za opštinu sa 10-ak hiljada stanovnika i skromnim budžetom, kvalitetno rešavanje javnog prevoza putnika predstavlja ogroman uspeh jer omogućava opstanak u toj opštini i njenim prigradskim mestima. Počelo je bolje razumevanje ovih „manjih“ projekata, jer se uočava da su se institucije poput EBRD, European Investment Bank (EIB), KfW, IFC – International Finance Corporation direktno ili indirektno uključile u finansiranje pripreme kroz različite programe sa poslovnim bankama“.

 

 

Jelena Tadić, govornik i moderator panela treće po redu konferencije o javno-privatnom partnerstvu koja je održana u Beogradu putem online platforme.

https://www.pppconference.rs

 

Ponosni na jedini projekat javnog prevoza realizovan po JPP modelu koja podrazumeva nabavku 60 novih vozila sa najsavremenijim sistemima i izgradnju nove stanice.

„Nova era prevoza u Pančevu“ (Politika 07.06.2020.)

PPP Investment Ltd je osmislio i pripremio JPP projekat, Grad Pančevo prepoznao i realizovao sa privatnim partnerima.

Bravo za tim !

https://lnkd.in/d4jeaZd

#partnerstvonadelu

DRUGA SRPSKA KONFERENCIJA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Konferencija o javno-privatnom partnerstvu se bavila izazovima u domenu infrastrukture i energetike i pitanjem kako inovacije u realizaciji projekata, nabavci i tehnologiji mogu pomoći rešavanju tih izazova. Takođe su na konferenciji prikazane i neke od najboljih JPP praksi iz Srbije i regiona, a i date smernice za usavršavanje narednih JPP projekata. Verujemo da je konferencija bila dobro posećena od strane predstavnika Vlade, poslovnih ljudi, pružaoca usluga u domenu javno-privatnog partnerstva, kao i preduzetnika iz Srbije i  inostranstva.Pročitati više…

 Samit u Salzburgu:

14.Konferencija evropskih regiona i gradova

1ST SERBIAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP CONFERENCE

1st Serbian Public Private partnership Conference is dedicated to discuss infrastructure challenges and how innovations in project delivery, procurement and technology can help solve them. The aim of this conference is to connect sector investors and experts with all relevant governmental, financial and social stakeholders. Conference will cover the crucial issues with the latest models of infrastructure delivery and will be attended by government officials of the highest, major owners, developers, contractors and service providers engaged in public-private partnership. Read more…

NAJVEĆI JPP PROJEKAT

Grad Kruševac i kompanija GGE, regionalna grupa za energetske usluge, potpisali su ugovor o javno-privatnom partnerstvu (JPP) za potpunu obnovu sistema javnog osvetljenja.Vidi više…

OBNOVA JAVNE RASVETE

Radi se o uključivanju privatnog kapitala u obnavljanje javne rasvete na celoj teritoriji opštine Ada, i o upravljanju i održavanju istog u narednih dvanaest godina.Vidi više…

UŠTEDA 200 MILIONA DINARA

Grad Kruševac kroz projekat JPP će od prvog dana perioda garantovanja ostvariti novčanu uštedu, koja za ugovoreni period od 15 godina iznosi 199 miliona dinara.Vidi više…

IRE Network - Members & Cooperations

New IRE-member from Belgrade – PPP INVESTMENT MEMBER OF THE INSTITUTE OF THE REGIONS OF EUROPE (IRE) Read more…