MEĐUNARODNI STRATEŠKI OKVIR JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Naš rad i posvećenost usmereni su prema poštovanju međunarodno priznatih standarda javno-privatnog partnerstva, što je ključno u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja prema Agendi 2030 za održivi razvoj.

Zahvaljujući našoj težnji da pratimo međunarodne strateške okvire, naš rad je priznat od međunarodnih organizacija poput UN Ekonomske komisije za Evropu (UNECE). Godinama učestvujemo u radu UNECE JPP na daljem postizanju ciljeva održivog razvoja kroz projekte na kojima radimo. Takođe, redovni smo učesnici u UNECE panelima i konferencijama na kojima se trudimo da prenesemo primere dobre prakse, da budemo promoteri razvojnih projekata koji menjaju lice Srbije.

Naši projekti iz godine u godinu predstavljeni su na međunarodnom Forumu UNECE kao primeri dobre prakse. Zadovoljstvo nam je što je naš projekat „Rekonstrukcija javnog osvetljenja u Zaječaru“ dobio posebne pohvale od strane UNECE za smanjenje emisije ugljen-dioksida i zaštitu životne sredine, kao i za usklađenost sa ciljevima održivog razvoja i cirkularnom ekonomijom.

Naši projekti uverili su nas da je potrebno proširiti mogućnost ponavljanja uspešnih projekata u drugim lokalnim zajednicama, tj raditi na njihovoj replikabilnosti.

O UNECE

U septembru 2015. godine, na samitu Ujedinjenih nacija, usvojena je rezolucija A/RES/70/1 – „Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development„. Ova agenda predstavlja univerzalnu strategiju koja zahteva udružene napore svih država članica kako bi se ostvarili ciljevi održivog razvoja do 2030. godine.

Sastavljena od 17 ciljeva, Agenda 2030 naglašava tri ključne dimenzije održivog razvoja:

 • ekonomski prosperitet,
 • socijalnu inkluziju i
 • zaštitu životne sredine.

Ciljevi održivog razvoja predstavljaju hitan apel svim zemljama, bez obzira na stepen razvijenosti, da se udruže u globalnom partnerstvu. Borba protiv siromaštva i drugih izazova zahteva strategije koje promovišu zdravstvo i obrazovanje, smanjuju socijalne nejednakosti i podstiču ekonomski rast, uz istovremeno suočavanje sa klimatskim promenama i doprinos očuvanju naših ekosistema, uključujući okeane i šume.

U prilog tome, Evropska komisija aktivno se angažuje u pitanjima održivog razvoja, implementirajući ciljeve UN Agende 2030 kroz konkretnu primenu politika i preporuka, odgovarajućih fondova i upravljačkih instrumenata, uz pojačano terensko praćenje.

Od 2010. godine, održivi razvoj postao je ključni element Strategije Evropa 2020, zasnovan na tri osnovna stuba:

 • pametan rast“ koji promoviše obrazovanje i inovacije;
 • održiv rast“ koji se fokusira na smanjenje emisija CO2, otpornost na klimatske promene i očuvanje životne sredine; te
 • „inkluzivan rast“ putem stvaranja radnih mesta i smanjenja siromaštva. Evropska unija aktivno promoviše principe održivog razvoja definisane u Agendi UN 2030, integrišući ih u svoje razvojne agende i prioritete.

Vlada Republike Srbije aktivno je uključena u razvoj i implementaciju Agende održivog razvoja. Kroz učešće građana u konsultativnim procesima nakon 2015. godine, kao i direktno prisustvo na globalnim forumima na kojima su definisani ciljevi održivog razvoja, Srbija se angažuje u ostvarivanju ovih važnih globalnih ciljeva.

 

UNECE JPP Evaluciona metodologija za ocenjivanje infrastrukturnih projekata

(UNECE PPP and Infrastructure Evaluation and Rating System – PIERS)

UNECE Evaluciona metodologija za ocenjivanje infrastrukturnih projekata i procena sistema ocenjivanja javno-privatnog partnerstva – PIERS

Evaluciona metodologija“ je dokument uspostavljen od strane Radne grupe UN-a za javno-privatno partnerstvo 2021. godine, sa ciljem da udruži napore vlada, privatnog sektora i civilnog društva u ostvarivanju Agende za održivi razvoj do 2030. godine putem modela javno-privatnog partnerstva za ciljeve održivog razvoja. Ova metodologija je osmišljena kako bi pomogla u rešavanju izazova koje je donela pandemija, te da doprinese napretku ka ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, uključujući poboljšani pristup zdravstvenoj zaštiti i zapošljavanju, bolju dostupnost stanovanja i ekonomsko osnaživanje žena.

Različite interesne strane, od vlada i kreatora politika do investitora, moći će da koriste Evalucionu metodologiju kako bi donosili infrastrukturne odluke zasnovane na dubokom razumevanju doprinosa projekata javno-privatnog partnerstva rešavanju globalnih izazova. Ovaj dokument obuhvata kvalitativne i kvantitativne metode za merenje ishoda javno-privatnog partnerstva, stavljajući fokus na ljude („Value for people„). Cilj ovog alata je da se istakne ne samo ekonomska vrednost projekata, već i njihov uticaj na ljude i planetu.

Pet osnovnih ishoda navedenih u Evalucionoj (PIERS) metodologiji, koji su ključni za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja putem implementacije projekata javno-privatnog partnerstva, a koji se razmatraju u našim projektima, su:

 1. Pristup i pravičnost – osiguravanje jednakog pristupa rezultatima projekta za sve;
 2. Ekonomska efikasnost i fiskalna održivost – efikasno upravljanje resursima radi unapređenja životnog standarda;
 3. Održivost životne sredine i otpornost – zaštita biodiverziteta i borba protiv klimatskih promena;
 4. Replikabilnost – mogućnost ponavljanja uspešnih projekata u drugim lokalnim zajednicama;
 5. Uključivanje interesnih strana – integrisanje svih relevantnih institucija, organizacija i stručnjaka u svim fazama procesa javno-privatnog partnerstva, radi boljeg razumevanja potreba i kvalitetnije realizacije projekta.

Ovaj dokument Evaluciona metodologija ima za cilj da se u projektima javno-privatnog partnerstva analiziraju ovi ishodi, kako bi se dostigli pomenuti ciljevi održivog razvoja i posmatrao njihov uticaj na infrastrukturu, ali i kako bi se prevazišli izazovi rastućih globalnih klimatskih promena.

Primenom Metodologije na projekte javno-privatnog partnerstva stavlja se akcenat ne samo na vrednosti za novac („Value for money“), već i vrednosti za ljude i za planetu („Value for people and for the planet”).